VTL - Vägtransportledning

Vi kan erbjuda vägtransportledning

Föreskrifter

Numera kan vi även erbjuda vägtransportledning enligt lag om VTL (SFS 2004:1167), förordning om VTL (SFS 004:1169) samt Transportstyrelsens (fd.Vägverket) föreskrifter om densamma (VVFS 2005:51). 

Kontakta Jonny Gahne 0498-282861

Gotlands Åkericentral AB

Vi marknadsför transportuppdrag och maskintjänster för ca 40 anslutna åkerier över hela ön. Våra lastbilar transporterar bland annat schaktmassor, grusmaterial och övrigt byggmaterial. Vi sköter även snöröjning, grusning och kantskärning av vägar över större delen av ön.

Kontakta oss

Post: Box 1163,  621 22 Visby
Besöksadress: Skarphällsgatan 20, 62 141 Visby

Tel: 0498-28 28 00

E-post: info@gotlandakeri.se

Öppettider

Helgfria vardagar

Kontoret: 7.00-16.00 (lunch 12-12.30)
Täkter: 06.45-15.45

© 2014 Gotlands Åkericentral. All Rights Reserved.