Transporter

Vi utför i stort sett alla slags transporter.

Exempel

Leverans av eget material i form av grus, jord, sand, makadam etc. 

Flyttning av hus, stugor, byggmaterial - transport av i stort sett allt som får plats på en lastbil med släp. Vid bred last/svåra transporter, av tex vindkraftverk, tar vi hjälp av våra VTL-bilar och ibland även av polisen.  

Vi transporterar utsäde, gödning, byggmaterial etc åt Lantmännen. 

Vi tillhandahåller container och flak i egen regi. Vi röjer snö och sandar för Region Gotland, Nybergs Entreprenad AB och många andra som vill ha hjälp med detta. 

Ovan är enbart ett axplock av det vi kan. Kontakta oss med era funderingar på tel: 0498-282800. Vi löser det mesta.

Kontaktpersoner

Transporter samt försäljning av material
(grus, makadam, sand etc)

Jonny Gahne

tel: 0498-282861
epost:jonny.gahne@gotlandakeri.se

Kristoffer Ekström

tel: 0498-282841
epost: kristoffer.ekstrom@gotlandakeri.se

Heléne Karlsson

tel: 0498-282887
epost: helene.karlsson@gotlandakeri.se

Hans Smedberg lastmaskinist

tel: 0498-282814

Gotlands Åkericentral AB

Vi marknadsför transportuppdrag och maskintjänster för ca 40 anslutna åkerier över hela ön. Våra lastbilar transporterar bland annat schaktmassor, grusmaterial och övrigt byggmaterial. Vi sköter även snöröjning, grusning och kantskärning av vägar över större delen av ön.

Kontakta oss

Post: Box 1163,  621 22 Visby
Besöksadress: Skarphällsgatan 20, 62 141 Visby

Tel: 0498-28 28 00

E-post: info@gotlandakeri.se

Öppettider

Helgfria vardagar

Kontoret: 7.00-16.00 (lunch 12-12.30)
Täkter: 06.45-15.45

© 2014 Gotlands Åkericentral. All Rights Reserved.