Translast Transport AB

Ingår i koncernen TEGAB

Tunggodshantering

Företaget utför transporter först och främst av oljor och avfall, lyft med mobilkranar upp till 130 ton och tunggodshantering. Translast Transport blev dotterbolag 1 juli 2008 och ingår i koncernen TEG AB.

Länk till www.translast.se

Gotlands Åkericentral AB

Vi marknadsför transportuppdrag och maskintjänster för ca 40 anslutna åkerier över hela ön. Våra lastbilar transporterar bland annat schaktmassor, grusmaterial och övrigt byggmaterial. Vi sköter även snöröjning, grusning och kantskärning av vägar över större delen av ön.

Kontakta oss

Post: Box 1163,  621 22 Visby
Besöksadress: Skarphällsgatan 20, 62 141 Visby

Tel: 0498-28 28 00

E-post: info@gotlandakeri.se

Öppettider

Helgfria vardagar

Kontoret: 7.00-16.00 (lunch 12-12.30)
Täkter: 06.45-15.45

© 2014 Gotlands Åkericentral. All Rights Reserved.