Trafiksäkerhetspolicy

Gotlands Åkericentral AB:s ambition är att varje anställd, anslutet åkeri och deras anställda skall ha en sådan attityd och värdering till trafik och medtrafikanter, att vi betraktas som ett föredöme i trafiken.

Trafik och medtrafikanter

Gotlands Åkericentral AB:s ambition är att varje anställd, anslutet åkeri och deras anställda skall ha en sådan attityd och värdering till trafik och medtrafikanter, att vi betraktas som ett föredöme i trafiken. 

Bästa trafiksäkerhet

GÅC AB skall ständigt arbeta för bästa trafiksäkerhet för trafikanter och anställda samt påverka anslutna åkerier och samarbetspartners att ansluta sig till vår trafiksäkerhetspolicy.

Policyn innebär följande: 

- Vi skall uppfylla alla trafiklagar som är tillämpliga i vår verksamhet.
- Vi accepterar inte användande av alkohol eller droger under arbetsutövning. 
- Vi ska följa hastighetsbegränsningar, regler för lastvikter, lastsäkring, bältesanvändning samt kör- och vilotider. 
- Som yrkesförare ska vi alltid ta den största hänsynen till övriga trafikanter och anpassa hastigheten till rådande trafik- och vägsituation. 
- Våra fordon ska alltid vara i trafikdugligt skick bl a genom extra bromskontroller mellan besiktningar och vara skyltade enligt gällande regler. 
- Att mobilsamtal utan handsfree undvikes under körning. 
- Vid nyanskaffning av fordon ska trafiksäkerhetsfrågorna uppmärksammas.
- Vi ska bära föreskriven varselklädsel. 
- Vi ska ha beredskap för nödsituationer i trafikmiljö. 
- Vi ska göra vår trafiksäkerhetspolicy förstådd bland våra medarbetare, underleverantörer och fordonsförare samt känd bland våra intressenter.

Gotlands Åkericentral AB

Vi marknadsför transportuppdrag och maskintjänster för ca 40 anslutna åkerier över hela ön. Våra lastbilar transporterar bland annat schaktmassor, grusmaterial och övrigt byggmaterial. Vi sköter även snöröjning, grusning och kantskärning av vägar över större delen av ön.

Kontakta oss

Post: Box 1163,  621 22 Visby
Besöksadress: Skarphällsgatan 20, 62 141 Visby

Tel: 0498-28 28 00

E-post: info@gotlandakeri.se

Öppettider

Helgfria vardagar

Kontoret: 7.00-16.00 (lunch 12-12.30)
Täkter: 06.45-15.45

© 2014 Gotlands Åkericentral. All Rights Reserved.