GÅC Styrelse 2010

Här hittar du information om Gotlands Åkericentrals styrelse

Ordförande

Håkan Samuelsson 

Vice ordförande

Anders Dahlgren  

Ledamöter 

Conny Ljunggren                                                              Christian Wallin                                                                    Marcus Jakobsson                                                                Henrik Erlandsson                                                                Daniel Jakobsson

VD

Henrik Beijer 

Adj. sekreterare

Tommy Stenström

Revisor

Anita Levander  aukt. revisor

Gotlands Åkericentral AB

Vi marknadsför transportuppdrag och maskintjänster för ca 40 anslutna åkerier över hela ön. Våra lastbilar transporterar bland annat schaktmassor, grusmaterial och övrigt byggmaterial. Vi sköter även snöröjning, grusning och kantskärning av vägar över större delen av ön.

Kontakta oss

Post: Box 1163,  621 22 Visby
Besöksadress: Skarphällsgatan 20, 62 141 Visby

Tel: 0498-28 28 00

E-post: info@gotlandakeri.se

Öppettider

Helgfria vardagar

Kontoret: 7.00-16.00 (lunch 12-12.30)
Täkter: 06.45-15.45

© 2014 Gotlands Åkericentral. All Rights Reserved.