GÅC Styrelse 2018

Här hittar du information om Gotlands Åkericentrals styrelse

Ordförande

Anders Dahlgren

Vice ordförande

Ola Johansson 

Ledamöter 

Stefan Löfqvist                                                                                Christian Wallin                                                                               Marcus Jakobsson                                                                          Henrik Erlandsson                                                                          Daniel Jakobsson

VD

Henrik Beijer 

Adj. sekreterare

Tommy Stenström

Revisor

Anita Levander  aukt. revisor

Gotlands Åkericentral AB

Vi marknadsför transportuppdrag och maskintjänster för ca 40 anslutna åkerier över hela ön. Våra lastbilar transporterar bland annat schaktmassor, grusmaterial och övrigt byggmaterial. Vi sköter även snöröjning, grusning och kantskärning av vägar över större delen av ön.

Kontakta oss

Post: Box 1163,  621 22 Visby
Besöksadress: Skarphällsgatan 20, 62 141 Visby

Tel: 0498-28 28 00

E-post: info@gotlandakeri.se

Öppettider

Helgfria vardagar

Kontoret: 7.00-16.00 (lunch 12-12.30)
Täkter: 06.45-15.45

© 2014 Gotlands Åkericentral. All Rights Reserved.