Renhållning

Ny sophämtningsentreprenör från 1 januari 2014 ger nya möjligheter

Insamling av hushållsavfall

Gotlands Åkericentral AB ska på Region Gotlands uppdrag sköta insamling av hushållsavfall på Gotland från 1 januari 2014 till sista januari 2020. Hämtningen av sopor kommer att ske precis som nu, men Gotlands Åkericentral ska använda sopbilar som går på biogas och rutterna har anpassats efter abonnenterna vilket ger miljövinster. Dessutom är inriktningsbeslutet att månadshämtning ska erbjudas.

Ändrad hämtdag

Under hösten har regionen och Gotlands Åkericentral arbetat intensivt tillsammans för att övertagandet av sophämtningen från Ragn-Sells ska gå så smidigt som möjligt för abonnenterna.  Men, det är ingen lätt uppgift. Det handlar om 23.000 hämtställen på ön!

-En del abonnenter kommer att få ändrad hämtdag vilket de som berörs får brev om i dagarna. Det är i princip det enda man kommer att märka. Soporna ska sorteras i kompost och brännbart, eller hur man tidigare valt, och soporna vägs som tidigare.Samma kärl och hämtstället hos abonnenten blir detsamma som nu, berättar teamledaren på Region Gotlands enhet Vatten & Avfall.

Biogasbil även i innerstaden

-Vi ser mycket fram emot detta uppdrag och tror att det ska gå bra. Vi kommer bland annat att köra med flera biogasbilar. Exempelvis drivs den lilla sopbilen vi ska använda i Visby innerstad med biogas, och gasen köper vi förstås här på Gotland, berättar Gotlands Åkericentral.

Hämtningen av sopor kommer göras av lokala åkare i respektive område, vilket också är positivt.

Månadshämtning

Inriktningsbeslutet är att alla som hemkomposterar matavfall ska kunna få välja månadshämtning (istället för var 14:e dag). Detta kommer att börja fungera kring oktober.

För mer information; kontakta Region Gotlands Teamledare på 0498-269229 eller Kundtjänst Vatten &Avfall på 0498-269000 (knappval).

Gotlands Åkericentral AB

Vi marknadsför transportuppdrag och maskintjänster för ca 40 anslutna åkerier över hela ön. Våra lastbilar transporterar bland annat schaktmassor, grusmaterial och övrigt byggmaterial. Vi sköter även snöröjning, grusning och kantskärning av vägar över större delen av ön.

Kontakta oss

Post: Box 1163,  621 22 Visby
Besöksadress: Skarphällsgatan 20, 62 141 Visby

Tel: 0498-28 28 00

E-post: info@gotlandakeri.se

Öppettider

Helgfria vardagar

Kontoret: 7.00-16.00 (lunch 12-12.30)
Täkter: 06.45-15.45

© 2014 Gotlands Åkericentral. All Rights Reserved.