Nyheter

Vi avvecklar vårt plusgiro...

... på nyåret 2015.
Vi ber er därför att se över era betalningsrutiner snarast möjligt och använda vårt bankgiro: 431-1080.
Frågor: slå en signal till 0498-282800, ekonomiavdelningen.

Info ang våra prislistor

Justering av materialpriser har skett f.o.m. 2014-02-01.
Maskiner och transporter: f.o.m 2014-04-01 har vi sänkt priset på vissa maskiner, i övrigt samma prisnivå som 2013.

För frågor och beställning: ring vår transportledning 0498-282800.

Äntligen containers i egen regi!

Hyr container eller flak av oss för att bli av med allt möjligt.

Avloppsanläggningar

Vi erbjuder:
-provtagning och analys av material i vårt certifierade labb och vi dokumenterar analysen.
-grävning av provgropar samt anläggning avloppsanläggningar t ex infiltration och markbäddar.
-försäljning av godkänt grusmaterial till avloppsanläggningar för infiltration och markbäddar.

Ring för beställning: 0498-282831
GOTLANDS ÅKERICENTRAL AB

För mer information om provgropar och avloppsanläggningar,
se hemsida: www.avloppsguiden.se

Vägtransportledare

Numera kan vi även erbjuda vägtransportledning vid förflyttning av stora objekt, tex vindkraftverk.
Läs mera under Produkter & Tjänster - vägtransportledning

ROT-avdrag

Numera finns möjlighet till ROT-avdrag för arbetskostnad (man-timmar)avseende reparation, ombyggnad och underhåll av byggnader om du anlitar en hantverkare med F-skattsedel.

Viktigt: uppge vid beställningen av arbetet att du önskar göra ROT-avdrag, så upprättar vår entreprenör ett avtal med dig om arbetets omfattning, de ekonomiska villkoren mm.

Gotlands Åkericentral AB

Vi marknadsför transportuppdrag och maskintjänster för ca 40 anslutna åkerier över hela ön. Våra lastbilar transporterar bland annat schaktmassor, grusmaterial och övrigt byggmaterial. Vi sköter även snöröjning, grusning och kantskärning av vägar över större delen av ön.

Kontakta oss

Post: Box 1163,  621 22 Visby
Besöksadress: Skarphällsgatan 20, 62 141 Visby

Tel: 0498-28 28 00
Fax: 0498-21 49 70

E-post: info@gotlandakeri.se

Öppettider

Helgfria vardagar

Kontoret: 7.00-16.00 (lunch 12-12.30)
Täkter: 06.45-15.45

© 2014 Gotlands Åkericentral. All Rights Reserved.