Miljö och säkerhet

GÅC värnar om miljön

Samordnar och effektiviserar

GÅC värnar om miljön och försöker hela tiden att förbättra sitt arbete genom att, inom rimliga ekonomiska gränser, använda sig av miljöanpassad teknik och utrustning. Man samordnar och effektiviserar transportuppdrag så långt det är möjligt.

Vi arbetar numera i egen regi när det gäller byggåtervinning och verksamhetsavfall.

Gotlands Åkericentral AB

Vi marknadsför transportuppdrag och maskintjänster för ca 40 anslutna åkerier över hela ön. Våra lastbilar transporterar bland annat schaktmassor, grusmaterial och övrigt byggmaterial. Vi sköter även snöröjning, grusning och kantskärning av vägar över större delen av ön.

Kontakta oss

Post: Box 1163,  621 22 Visby
Besöksadress: Skarphällsgatan 20, 62 141 Visby

Tel: 0498-28 28 00

E-post: info@gotlandakeri.se

Öppettider

Helgfria vardagar

Kontoret: 7.00-16.00 (lunch 12-12.30)
Täkter: 06.45-15.45

© 2014 Gotlands Åkericentral. All Rights Reserved.