Miljöpolicy

Gotlands Åkericentral ska bidra till en hållbar samhällsutveckling genom att i all verksamhet värna om miljön.

Ständigt förbättra och förebygga

Gotlands Åkericentral skall bidra till en hållbar samhällsutveckling genom att i all verksamhet värna om miljön.

Verksamheten skall till alla delar överensstämma med gällande lagar, förordningar samt andra regler och krav. 

Vi skall aktivt påverka och stödja miljöarbetet vid våra anslutna åkeriföretag. 

Vår strävan är att ständigt förbättra vårt miljöarbete och förebygga föroreningar.

Detta innebär att vi: 

¨ engagerar och utbildar alla anställda i Åkericentralen och anslutna företag i miljöarbete.
¨ genom att samordna och effektivisera transportuppdragen uppnår minsta möjliga miljöpåverkan. 
¨ inom rimliga ekonomiska gränser använder oss av bästa miljöanpassade teknik och utrustning. 
¨ hushållar med energi och andra naturtillgångar. 
¨ årligen reviderar och fastställer nya miljömål. 
¨ informerar anställda, anslutna företag, kunder, myndigheter och övriga intressenter om innehållet i vår miljöpolicy och vårt miljöarbete.

Gotlands Åkericentral AB

Vi marknadsför transportuppdrag och maskintjänster för ca 40 anslutna åkerier över hela ön. Våra lastbilar transporterar bland annat schaktmassor, grusmaterial och övrigt byggmaterial. Vi sköter även snöröjning, grusning och kantskärning av vägar över större delen av ön.

Kontakta oss

Post: Box 1163,  621 22 Visby
Besöksadress: Skarphällsgatan 20, 62 141 Visby

Tel: 0498-28 28 00

E-post: info@gotlandakeri.se

Öppettider

Helgfria vardagar

Kontoret: 7.00-16.00 (lunch 12-12.30)
Täkter: 06.45-15.45

© 2014 Gotlands Åkericentral. All Rights Reserved.