Material

Vi har bergtäkter i Bro och Etelhem och flera aktiva grus-och sandtäkter.
Vi tar även mot återvinningsmaterial.

Berg

Största bergtäkten är belägen i Bro ca 1 mil öster om Visby, men vi har även en bergtäkt i Etelhem. Siktprov tas kontinuerligt och siktkurvor kan fås på begäran. De mest frekventa sorterna finns även vid våra upplag bl a i Visby.

Priser: ring vår transportledning 0498-282800


Naturgrus

Vi har även aktiva grus- och sandtäkter inom vår organisation. Siktprov tas kontinuerligt och siktkurvor kan fås på begäran. De mest frekventa sorterna finns även vid våra upplag bl a i Visby.


Återvinning

Vi tar även emot återvinning så som Betong, Jordmassor, Asfalt mm som vi sedan krossar och återvinner. Vi tar även emot träavfall, stubbar samt Rise & Grenar som krossas ner och sedan körs till värmepannor så att det blir energi.

Övriga material

Vi erbjuder även en hel del andra material så som mursten, Granit, smågatsten mm.

Gotlands Åkericentral AB

Vi marknadsför transportuppdrag och maskintjänster för ca 40 anslutna åkerier över hela ön. Våra lastbilar transporterar bland annat schaktmassor, grusmaterial och övrigt byggmaterial. Vi sköter även snöröjning, grusning och kantskärning av vägar över större delen av ön.

Kontakta oss

Post: Box 1163,  621 22 Visby
Besöksadress: Skarphällsgatan 20, 62 141 Visby

Tel: 0498-28 28 00

E-post: info@gotlandakeri.se

Öppettider

Helgfria vardagar

Kontoret: 7.00-16.00 (lunch 12-12.30)
Täkter: 06.45-15.45

© 2014 Gotlands Åkericentral. All Rights Reserved.