Material

Vi har bergtäkter i Bro och Etelhem och flera aktiva grus-och sandtäkter.
Vi tar även mot återvinningsmaterial.

Berg

Största bergtäkten är belägen i Bro ca 1 mil öster om Visby, men vi har även en bergtäkt i Etelhem. Siktprov tas kontinuerligt och siktkurvor kan fås på begäran. De mest frekventa sorterna finns även vid våra upplag bl a i Visby.

Priser: ring vår transportledning 0498-282800

Artikel- Benämning

728 Makadam 2/5
729 Makadam 0/150
730 Stenmjöl 0/2
731 Makadam 45/90
732 Makadam 6/8
733 Makadam 8/11
734 Makadam 8/22
735 Makadam 11/32
736 Makadam 22/45 
737 Makadam 32/80
738 Makadam 0/32
739 Okrossat berg                   
742 Makadam 11/16 m/m
744 Makadam 0/16                                                                   746 Makadam 60/150
750 Bergblock                                                                             757 Makadam 0/90                                                                         760 Makadam 0/50
761 Makadam 6/11                                                                         763 Special 0/16                                                                       764 Bärlager 0/32

Naturgrus

Vi har även aktiva grus- och sandtäkter inom vår organisation. Siktprov tas kontinuerligt och siktkurvor kan fås på begäran. De mest frekventa sorterna finns även vid våra upplag bl a i Visby.

Artikel- Benämning 

701 Förstärkningsgrus
702 Naturgrus 0/32
703 Slitlager 0/16                                                                      704 Slitlager 0/24
705 Naturgrus 0/16                                                                   706 Rundsingel 8/16
707 Singel 8/16
709 Singel 16/32 "Infiltration"                                                     711 Singel 5/9                                                                           712 Singel 16/150
721 Naturgrus 0/8 "Infiltration"                                                   724 Putssand 0/4
725 Strid sand 0/4 "EU sand"                                                         751 Sort. jord                                                                             752 Osort. jord

Betonggrus
Artikel- Benämning

807 Betongsingel 8/16
809 Betongsingel 16/32
821 Gjutgrus 0/8

Återvinning

Vi tar även emot återvinning så som Betong, Jordmassor, Asfalt mm som vi sedan krossar och återvinner. Vi tar även emot träavfall, stubbar samt Rise & Grenar som krossas ner och sedan körs till värmepannor så att det blir energi.

Övriga material

Vi erbjuder även en hel del andra material så som mursten, Granit, smågatsten mm.

Gotlands Åkericentral AB

Vi marknadsför transportuppdrag och maskintjänster för ca 40 anslutna åkerier över hela ön. Våra lastbilar transporterar bland annat schaktmassor, grusmaterial och övrigt byggmaterial. Vi sköter även snöröjning, grusning och kantskärning av vägar över större delen av ön.

Kontakta oss

Post: Box 1163,  621 22 Visby
Besöksadress: Skarphällsgatan 20, 62 141 Visby

Tel: 0498-28 28 00

E-post: info@gotlandakeri.se

Öppettider

Helgfria vardagar

Kontoret: 7.00-16.00 (lunch 12-12.30)
Täkter: 06.45-15.45

© 2014 Gotlands Åkericentral. All Rights Reserved.