Kvalitetspolicy

Gotlands Åkericentral AB skall arbeta för att erbjuda marknaden produkter, entreprenadtjänster och transporttjänster som motsvarar eller överträffar kundens förväntningar, och som skapar ett långvarigt förtroende för ett bra samarbete.

Kundens förväntningar

Gotlands Åkericentral AB skall arbeta för att erbjuda marknaden produkter, entreprenadtjänster och transporttjänster som motsvarar eller överträffar kundens förväntningar, och som skapar ett långvarigt förtroende för ett bra samarbete.

Avlämningsblankett

Detta uppnås genom att: 

- Följa aktuell lagstiftning, andra samhällskrav samt våra kunders krav. 
- Ständigt utvecklas och anpassas till nya marknadsbehov. - Utbilda och motivera vår personal i kvalitetsarbete. 
- Kontinuerligt arbeta med kvalitetsförbättringar. 
- Vara lyhörda för våra kunder, anslutna åkerier och medarbetare. 
- Göra varje beställare och projekt till referens. 
- Erbjuda rätt kvalitet så att kostnaden för produkten eller tjänsten över hela dess livslängd blir så låg som möjligt för kunden.

Gotlands Åkericentral AB

Vi marknadsför transportuppdrag och maskintjänster för ca 40 anslutna åkerier över hela ön. Våra lastbilar transporterar bland annat schaktmassor, grusmaterial och övrigt byggmaterial. Vi sköter även snöröjning, grusning och kantskärning av vägar över större delen av ön.

Kontakta oss

Post: Box 1163,  621 22 Visby
Besöksadress: Skarphällsgatan 20, 62 141 Visby

Tel: 0498-28 28 00

E-post: info@gotlandakeri.se

Öppettider

Helgfria vardagar

Kontoret: 7.00-16.00 (lunch 12-12.30)
Täkter: 06.45-15.45

© 2014 Gotlands Åkericentral. All Rights Reserved.