Koncernen TEG AB

GÅCs "systerbolag" som också ingår i koncernen TEG AB

Göran Nygren

Den 1 januari 2010 startade koncernen TEG AB. Organisationsnummer: 556620-8137 

Ordförande,arbetar halvtid, är GÅCs tidigare VD Göran Nygren

Övriga styrelseledamöter

Arne Båtelsson 
Anders Dahlgren
Jan-Erik Rosengren 
Håkan Samuelsson
Dennis Lundborg
Thomas Nyberg 
Lars-Göran Gíllerfors  

Revisorer

Tore Karlström och Anita Levander

Gotlands Åkericentral AB

Vi marknadsför transportuppdrag och maskintjänster för ca 40 anslutna åkerier över hela ön. Våra lastbilar transporterar bland annat schaktmassor, grusmaterial och övrigt byggmaterial. Vi sköter även snöröjning, grusning och kantskärning av vägar över större delen av ön.

Kontakta oss

Post: Box 1163,  621 22 Visby
Besöksadress: Skarphällsgatan 20, 62 141 Visby

Tel: 0498-28 28 00
Fax: 0498-21 49 70

E-post: info@gotlandakeri.se

Öppettider

Helgfria vardagar

Kontoret: 7.00-16.00 (lunch 12-12.30)
Täkter: 06.45-15.45

© 2014 Gotlands Åkericentral. All Rights Reserved.