Koncernen TEG AB

GÅCs "systerbolag" som också ingår i koncernen TEG AB

TEG AB:s styrelse

Den 1 januari 2010 startade koncernen TEG AB. Organisationsnummer: 556620-8137

Styrelseordförande

Per Vinberg

Övriga styrelseledamöter 

Arne Båtelsson

Anders Dahlgren

Jan-Erik Rosengren 

Håkan Samuelsson

Jacob Wallin

Görel Almgren

Thomas Nyberg 

Lars-Göran Gíllerfors   

Revisor

Anita Levander


Gotlands Åkericentral AB

Vi marknadsför transportuppdrag och maskintjänster för ca 40 anslutna åkerier över hela ön. Våra lastbilar transporterar bland annat schaktmassor, grusmaterial och övrigt byggmaterial. Vi sköter även snöröjning, grusning och kantskärning av vägar över större delen av ön.

Kontakta oss

Post: Box 1163,  621 22 Visby
Besöksadress: Skarphällsgatan 20, 62 141 Visby

Tel: 0498-28 28 00

E-post: info@gotlandakeri.se

Öppettider

Helgfria vardagar

Kontoret: 7.00-16.00 (lunch 12-12.30)
Täkter: 06.45-15.45

© 2014 Gotlands Åkericentral. All Rights Reserved.