Gotlands Åkericentrals historia

Gotlands Åkericentral ekonomisk förening bildades 1969 genom en sammanslagning av ett 10-tal lastbilsföretag på ön.

Första spadtaget på Skarphäll 
Sixten Lindve, dåvarande VD

Det här är vår historia

Gotlands Åkericentral ekonomisk förening bildades 1969 genom en sammanslagning av ett 10-tal lastbilsföretag på ön. Vilket betyder att 2009 firade vi 40årsjubileum! 

1975 etablerade vi oss på Skarphäll i norra Visby. Stora utrymmen och bra lokaler iordningställdes under dåvarande VDn Sixten Lindves ledning. 

1987 tillträdde Karl-Gösta Greveback som VD. 1997 tillträdde Göran Nygren som VD. 2002 blev Gotlands Bilfrakt AB helägt dotterbolag. 2004 startades Betongcentralen på Gotland AB upp tillsammans med Mobilbetong AB. 

Ombildning av GÅC till aktiebolag skedde 2004. 2008 förvärvades alla aktier i både Bingers Mekan AB och Translast Transport AB. 2009 såldes Betongcentralen på Gotland AB till Betongindustri AB. 

1 januari 2010 bildades koncernen Transport & Entreprenad på Gotland AB (TEGAB) och idag äger ett 40-tal åkerier tillsammans dess aktiestock. Gotlands Åkericentral AB övergick samtidigt till att bli ett helägt dotterbolag till TEGAB. 

VD fr.o.m 1 februari 2010 är Thomas Olsson.

VD fr.o.m 1 maj 2015 är Henrik Beijer.

Gotlands Åkericentral AB

Vi marknadsför transportuppdrag och maskintjänster för ca 40 anslutna åkerier över hela ön. Våra lastbilar transporterar bland annat schaktmassor, grusmaterial och övrigt byggmaterial. Vi sköter även snöröjning, grusning och kantskärning av vägar över större delen av ön.

Kontakta oss

Post: Box 1163,  621 22 Visby
Besöksadress: Skarphällsgatan 20, 62 141 Visby

Tel: 0498-28 28 00

E-post: info@gotlandakeri.se

Öppettider

Helgfria vardagar

Kontoret: 7.00-16.00 (lunch 12-12.30)
Täkter: 06.45-15.45

© 2014 Gotlands Åkericentral. All Rights Reserved.