Gotlands Bilfrakt AB

Startades 1963 och är nu dotterbolag till TEGAB

Gotlands Bilfrakt har radat upp några av sina fordon.

Dotterbolag

Gotlands Bilfrakt AB startades 1963 då de första långtradarlastade bilfärjorna började trafikera linjen Klintehamn-Grankullavik på Öland. 

2002 förvärvades Gotlands Bilfrakt AB, bolaget är idag ett helägt dotterbolag till TEGAB.

Affärsmotto: Rätt gods i rätt tid på rätt plats.

länk till www.gotlandsbilfrakt.se

Gotlands Åkericentral AB

Vi marknadsför transportuppdrag och maskintjänster för ca 40 anslutna åkerier över hela ön. Våra lastbilar transporterar bland annat schaktmassor, grusmaterial och övrigt byggmaterial. Vi sköter även snöröjning, grusning och kantskärning av vägar över större delen av ön.

Kontakta oss

Post: Box 1163,  621 22 Visby
Besöksadress: Skarphällsgatan 20, 62 141 Visby

Tel: 0498-28 28 00

E-post: info@gotlandakeri.se

Öppettider

Helgfria vardagar

Kontoret: 7.00-16.00 (lunch 12-12.30)
Täkter: 06.45-15.45

© 2014 Gotlands Åkericentral. All Rights Reserved.