Bingers Mekan AB

Ingår i koncernen TEGAB

Stål och byggnadssmide

Företaget projekterar, tillverkar och monterar all slags stål och byggnadssmide. De utför laserskärning men även svarvning, fräsning, slipning och termisk metallsprutning. De flesta av Gotlands byggentreprenörer och industriföretag är återkommande kunder. Bingers Mekan AB blev dotterbolag den 1 juli 2008 och ingår i koncernen TEGAB.

Numera ingår Visby Smide AB i företaget.

Länk till www.bingersmekan.se

Affärsmotto: Resurser och kompetens grundade på kunskap och erfarenhet!

Gotlands Åkericentral AB

Vi marknadsför transportuppdrag och maskintjänster för ca 40 anslutna åkerier över hela ön. Våra lastbilar transporterar bland annat schaktmassor, grusmaterial och övrigt byggmaterial. Vi sköter även snöröjning, grusning och kantskärning av vägar över större delen av ön.

Kontakta oss

Post: Box 1163,  621 22 Visby
Besöksadress: Skarphällsgatan 20, 62 141 Visby

Tel: 0498-28 28 00

E-post: info@gotlandakeri.se

Öppettider

Helgfria vardagar

Kontoret: 7.00-16.00 (lunch 12-12.30)
Täkter: 06.45-15.45

© 2014 Gotlands Åkericentral. All Rights Reserved.