Avloppsanläggningar

Provtagning av provgropar till avloppsanläggningar.

Vi erbjuder:

-provtagning och analys av material i vårt certifierade labb inklusive dokumentering av analysen.
-grävning av provgropar samt anläggning av avlopp, t ex infiltration och markbäddar.
-försäljning av godkänt grusmaterial till avloppsanläggningar för infiltration och markbäddar. 

Ring för kostnadsuppgift och beställning: 0498-282882 GOTLANDS ÅKERICENTRAL AB 

För mer information om provgropar och avloppsanläggningar, se hemsida: www.avloppsguiden.se

Gotlands Åkericentral AB

Vi marknadsför transportuppdrag och maskintjänster för ca 40 anslutna åkerier över hela ön. Våra lastbilar transporterar bland annat schaktmassor, grusmaterial och övrigt byggmaterial. Vi sköter även snöröjning, grusning och kantskärning av vägar över större delen av ön.

Kontakta oss

Post: Box 1163,  621 22 Visby
Besöksadress: Skarphällsgatan 20, 62 141 Visby

Tel: 0498-28 28 00

E-post: info@gotlandakeri.se

Öppettider

Helgfria vardagar

Kontoret: 7.00-16.00 (lunch 12-12.30)
Täkter: 06.45-15.45

© 2014 Gotlands Åkericentral. All Rights Reserved.